Eksāmeni

Šogad pirmo reizi VISC piedāvā izglītības iestādēm izvēlēties diagnosticējošo darbu matemātikā 3.klasei pildīt tiešsaistē, joprojām saglabājot iespēju to veikt arī rakstveidā.
Svarīgi minēt, ka šis darbs netiks vērtēts ballēs un neietekmēs skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.
Protams, ja skolēni nav apguvuši minimālās datorprasmes, nav izmēģinājuši darbu pildīt tiešsaistē, iesakām to veikt rakstveidā. Attiecīgi skolā pirms diagnosticējošā darba veikšanas skolotājam būtu jāizvērtē skolēna prasmes un atbilstība darba pildīšanai tiešsaistē vai rakstveidā.