Ilustratīvs attēls

Skolēna atzīmei ir jābūt taisnīgai un vērtēšanai jāsniedz panākumu garša. Vecāku sapulce par vērtēšanas principiem pulcē vairāk nekā 10 000 interesentu

“Labi iemācīties braukt ar automašīnu bez atzīmes var, taču bez atgriezeniskās saites no instruktora – nē,” par to, kādi ir pilnveidotā mācību satura vērtēšanas principi skolās, akcentu liekot uz atgriezenisko saiti, ar ilustratīvu piemēru vecāku sapulcē skaidroja Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākais eksperts Pāvels Pestovs un klīniskais psihologs Edmunds Vanags. Sapulce tiešsaistē notika 14. novembrī VISC informatīvās kampaņas “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko” ietvaros. To apmeklēja vairāk nekā 10 000 vecāku, aktīvi uzdodot sev interesējošos jautājumus un saņemot ekspertu atbildes par dažāda vecuma bērnu vērtēšanu izglītības iestādēs.

Vecāku sapulcē piedalījās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, VISC vecākais eksperts un Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs un klīniskais psihologs, Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas pasniedzējs Edmunds Vanags. Sapulci vadīja Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja. Sapulci ar vecāku jautājumiem par vērtēšanu un ekspertu atbildēm ierakstā ir iespējams noskatīties Skola2030 Facebook lapā.

Atzīme ir jāizliek par bērna zināšanām un prasmēm, ne par uzvedību klasē

“Man kā vecākam šķiet, ka, aizvien uzlabojoties vērtēšanas pieejai un aizvien vairāk skolotājiem to izmantojot, mūsu bērni saņems vairāk un precīzāku informāciju par to, kā viņiem veicas mācību procesā, lai rezultātā nonāktu pie labākām zināšanām un prasmēm,” vērtēšanas pilnveidošanas nozīmi skaidroja Edmunds Vanags. “Iedomājieties, ka jūs mācāties braukt ar auto – grozāt stūri, spiežat pedāļus, bet instruktors visu ceļu klusē un beigās tikai pasaka: paldies, sešas balles! Par ko tās bija? Ko es izdarīju labi un kas man jādara, lai brauktu labāk un saņemtu augstāku vērtējumu? Prasmīga atgriezeniskā saite ir veids, kā apgūt zināšanas un prasmes ātrāk un efektīvāk; tā ir laba saruna par mācīšanos un kā to darīt labāk. Tāpēc tā ir ļoti nepieciešama.”

Speciālisti uzsvēra, ka atgriezeniskā saite skolēnu spēj motivēt un vienlaikus arī vecākiem būs saprotamāk, kas bērnam sanāk, cik daudz viņš ir apguvis un kas konkrētajā brīdī no zināšanām pietrūkst un vēl ir apgūstams. Pāvels Pestovs pauda: “Kad bērns saņem atzīmi, vecāki grib būt pārliecināti, ka šī atzīme ir par viņa prasmēm – ko bērns prot un var paveikt. Un, ka šī atzīme nav, piemēram, samazināta par skaļu uzvedību klasē, vai par to, ka nav izpildīts mājasdarbs. Turklāt skolēnam pirms pārbaudes darba ir vienmēr jābūt iespējai daudzveidīgi trenēties, un pārbaudes darba uzdevumi nedrīkst nākt kā pārsteigums.”

Vai visas skolas ir gatavas pilnveidotās vērtēšanas ieviešanai, kāpēc turpmāk būs būtiski ierobežotas iespējas labot atzīmi, kāpēc skolēnam ir jāiemāca novērtēt pašam sevi, kāda ir laba atgriezeniskā saite, vai atzīmi drīkst samazināt par sliktu uzvedību klasē – uz šiem un citiem jautājumiem eksperti sniedza atbildes Vislatvijas vecāku sapulcē. Visi jautājumi par vērtēšanu, kas tika saņemti sapulces laikā, kā arī pirms un pēc tās, tiek apkopoti, un atbildes varēs atrast Skola2030 mājaslapas sadaļā “Vērtēšana”.

Panākumu garša motivē mācīties

Vecāku sapulcē VISC vecākais eksperts Pāvels Pestovs uzsvēra, ka vērtēšanas principi ir pamats mācību pieejai, kas ir vērsta uz katra bērna un jaunieša izaugsmi – veiksmīga mācīšanās nav iespējama bez vērtēšanas. Gan skolēniem, gan skolotājiem un arī vecākiem ir jāsaprot, ka vērtēšana un vērtējums (atzīme) nav viens un tas pats. Vērtēšanas galvenā sastāvdaļa ir efektīva atgriezeniskā saite, kas liek skolēnam domāt un apgūt nepieciešamās zināšanas, lai uzlabotu savu sniegumu. Savukārt atzīme katra temata noslēgumā parāda, cik labi ir apgūts konkrētais mācību saturs. Turklāt tiek vērtēts tikai tas, ko bērni un skolēni apgūst mācību procesā.

“Katru dienu bērnam ir jāpiedzīvo sajūta: šodien man kaut kas izdevās, sanāca. Un, ja man sanāk, tas motivē mācīties. Panākumu garša motivē mācīties, tādā veidā bērnā rodas vēlme konkrēto priekšmetu apgūt dziļāk, saprast vairāk,” atgriezeniskās saites sniegšanas nozīmi skaidroja eksperts. Tāpat viņš norādīja, ka atzīmei ir jābūt pēc iespējas taisnīgai: “Piemēram, ja notiek skolas vai skolotāju maiņa, atzīmes priekšmetos būtiski nedrīkst mainīties – ja ir skaidri noteikumi, tas ir, vērtēšanas principi, tad šādas situācijas vairs nebūtu jāpiedzīvo”.

Kampaņas “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko” ietvaros par vērtēšanas principiem tika organizētas divas tiešsaistes sapulces – viena īpaši skolotājiem un otra vecākiem. Turpmāk mēneša laikā norisināsies interaktīvi pasākumi un citas izglītojošas aktivitātes gan skolotājiem, gan vecākiem, kā arī bērniem un jauniešiem. Papildus tiks izstrādāti un prezentēti informatīvie materiāli, kas vienkāršā valodā skaidros un sniegs atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par pilnveidoto mācību saturu un vērtēšanas principiem.

Vērtēšana skolēnam palīdz pietuvoties savam labākajam sniegumam

Inita Juhņēviča, VISC vadītāja pienākumu izpildītāja: “Līdz ar pārmaiņām mācību pieejā un saturā, jāmainās arī vērtēšanai. Tā ir būtiska mācīšanās daļa, kas palīdz katram skolēnam pietuvoties savam labākajam sniegumam. Lai gan atzīmes nepazūd, pieaug nozīme skolēna snieguma vērtēšanai ikdienā, atbalstam, kas tiek sniegts zināšanu un prasmju pilnveidei. Viens no vērtēšanas mērķiem ir panākt, lai katrs bērns savā mācību procesā varētu pateikt, ko viņš mācās, ko ir iemācījies, par ko saņēmis vērtējumu, – lai viņam būtu skaidri mācīšanās mērķi un saprotami sasniedzamie rezultāti, lai vairotu viņa motivāciju mācīties un apgūt vairāk.”

Pilnveidotā skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtība ir daļa no pilnveidotā mācību satura un pieejas. Tā iekļauj skaidrus un saprotamus sasniedzamos rezultātus un vērtēšanas kritērijus, atbilstošus pierādījumus un efektīvu atgriezenisko saiti par skolēnam plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 2022. gada 6. septembrī Ministru kabinetā tika pieņemti grozījumi vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības standartos, precizējot un konkretizējot mācību satura un vērtēšanas plānošanas principus, lai nodrošinātu labākas mācīšanās iespējas un taisnīgāku snieguma novērtējumu ikvienam skolēnam un audzēknim. Šie valsts izglītības standartu grozījumi būs saistoši visām vispārējās izglītības iestādēm, sākot no 2024./2025 mācību gada, taču virkne izglītības iestāžu uzsākušas to ieviešanu jau šajā mācību gadā. Lai sniegtu izpratni un skaidrotu pilnveidotā mācību satura vērtēšanas principus un nepieciešamās pārmaiņas, VISC īsteno kampaņu “Vērtēšana, kas izceļ vērtīgāko”.