Ilustratīvs attēls

Šodien, 20. decembrī, plkst. 14.00 vidusskolas skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi pieslēdzās jaunajai Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmai, lai piedalītos latviešu valodas izmēģinājuma eksāmenā optimālajā un augstākajā līmenī. Pirmajās 15 minūtēs, kad tika pārbaudīta sistēmas noslodze, pārbaudījumam veiksmīgi pievienojās vairāk kā 4500 skolēnu, kuri līdz šodienas 18.00 turpina pildīt eksāmenu uzdevumus. 

Lai pievienotos sistēmai, katram reģistrētajam skolēnam tika sagatavots unikāls pieslēgšanās kods, kuru skolēns saņēma 15 minūtes pirms eksāmena uzdevumu izpildes uzsākšanas. Valsts izglītības satura centra Lietotāju atbalsta dienesta pārstāvji informēja, ka izmēģinājuma uzsākšanas pirmajās minūtēs no skolām tika saņemta infomācija, ka ir situācijas, kad atsevišķiem skolēniem neizdodas pieslēgties, kas lielākoties bija saistīts ar kļūdām autorizācijas kodos vai to ievadē. 

Ņemot vērā to, ka dalība jebkurā no izmēģinājuma eksāmeniem ir brīvprātīga, bija izglītības iestādes, kuras skolēnus izmēģinājuma eksāmenam reģistrēja, tomēr tajā nepiedalījās. Tāpat bija izglītības iestādes, kuras izmēģinājuma eksāmenā nolēma kārtot tikai daļu no pārbaudījumu uzdevumiem. 

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centra ekspertiem un sistēmas izstrādātāju A/S "Rix Technologies" šobrīd seko izmēģinājuma eksāmena norisei, lai pārliecinātos, ka testēšanas otrais posms – eksāmenu uzdevumu izpilde norit veiksmīgi. Tās galvenais mērķis ir testēt sistēmas darbības kvalitāti attiecībā uz uzdevumu izpildi. 

Izmēģinājuma eksāmens dod iespēju arī pedagogiem un skolēniem iepazīties ar eksāmenu procesa norisi, kā arī sistēmas izstrādātāji var novērst konstatētās problēmas un atbalstīt skolas veiksmīgākai sistēmas ieviešanai.  

Pēc izmēģinājumu eksāmenu norises plānota sistēmas darbības izvērtēšana un pilnveides darbi, bet jau jaunā gada sākumā, sākot ar 3. janvāri, skolotāji varēs uzsākt izmēģinājuma eksāmenu vērtēšanas procesu.

Valsts izglītības satura centra vārdā vēlamies pateikt lielu paldies visiem skolēniem, skolu darbiniekiem un skolotājiem, kuri turpina piedalīties izmēģinājuma eksāmenu norises organizēšanā un sistēmas testēšanā. 

Joprojām tiek turpināts darbs pie Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidošanas un uzlabošanas, lai šī mācību gada noslēgumā būtu iespēja kārtot atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus tiešsaistē. Nākamie izmēģinājuma eksāmeni paredzēti 2023. gada februāri, kad skolēniem būs iespēja izmēģināt tos eksāmenus, kas šajā mācību gadā būs jākārto tiešsaistē.