Mācību priekšmetu olimpiādes

16.maijā tiešsaistes režīmā norisinājās Ziemeļvalstu – Baltijas valstu fizikas olimpiāde (NBPhO), kurā augstas godalgas saņēma arī skolēni no Latvijas. Olimpiādē, kurai sākotnēji klātienē bija plānots notikt Igaunijas pilsētā Tallinā, tika izvēlēti skolēni, kuri pārstāvēs Latviju Eiropas fizikas olimpiādē (EuPhO) un Starptautiskajā fizikas olimpiādē (IPhO).
Ziemeļvalstu – Baltijas valstu fizikas olimpiāde zelta medaļu saņēma Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolēns Rolands Lopatko, sudraba medaļu saņēma Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolēns Ričards Kristers Knipšis, savukārt bronzas medaļas saņēma - Jānis Pudāns (Rīgas Valsts 1. gimnāzija 12. klase), Viesturs Spūlis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 11. klase), Edgars Rūdolfs Vītiņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 11. klase), Leo Krugļikovs (Rīgas Franču licejs, 12. klase) un Daniels Gorovojs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 12. klase) Neskatoties uz to, ka sacensības norisinājās tiešsaistes režīmā, olimpiādes ietvaros skolēniem tika piedāvāti ne tikai interesanti teorijas uzdevumi, bet arī eksperimentālais uzdevums. Piemēram, teorijas uzdevumos bija jānosaka, kā izmainīsies ledus daudzums uz Zemes, ja tiks paaugstināta Zemes temperatūra, un no attēla jānosaka objekta berzes koeficients un masa. Eksperimentālajā uzdevumā skolēni, izmantojot telefona mikrofonu, pētīja, kā mainās pudeles pūšamā instrumenta skaņas augstums atkarībā no šķidruma daudzuma pudelē. Latvijas komandas vadītāji šajā olimpiādē bija LU Fizikas nodaļas lektors un pētnieks Jānis Cīmurs un LU Fizikas maģistratūras students Dāvis Zavickis. Latvijas skolēni, kas šajās sacensībās ieguva piecas augstākās vietas, pārstāvēs mūsu valsti EuPhO, kas plānots, ka notiks 20.-26.jūlijā tiešsaistes režīmā.
Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas fizikas olimpiādē notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.