Speciālā izglītība

Pedagogiem tiek piedāvāts papildus ierosmei izglītības procesa organizēšanā video materiāls „Skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes (angliski: resilience)”, kur Ilona Brūvere turpina iepriekš aizsākto tēmu – par uzvedības problēmām gan izglītības iestādē, gan sabiedrībā bērnu un jauniešu vidū, par to, kā tas ietekmē mācīšanos, rezultātus, skolēnu labklājību un sniedz ieskatu, kā skolotāji/skolas to var atbalstīt.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"