Sabiedrības līdzdalība

Sākot jauno 2018./2019. mācību gadu, vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem būs iespēja pilnveidot mācību stundu saturu ar intelektuālā īpašuma jautājumiem, tādējādi veicinot atbildīgas un inovatīvi domājošas paaudzes veidošanos.
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījumi parāda, ka jauniešiem trūkst informācijas par intelektuālo īpašumu, turklāt pieejamā informācija tiek pasniegta konkrētajai vecuma grupai neefektīvā veidā. Savukārt valstis, kur intelektuālā īpašuma jautājumi tiek apskatīti jau sākumskolā, izceļas ar labākiem inovāciju un ekonomikas rādītājiem.
Nolūkā pilnveidot pedagogu un skolēnu izpratni par intelektuālā īpašuma tiesībām Patentu valde (PV) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) ir izstrādājusi metodisko materiālu “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”, kas š.g. 21. augustā tika atklāts izglītojošā seminārā “Aktualitātes ekonomikā 2018” Latvijas Bankā