EMVC Citi jaunumi
Ilustratīvs attēls

No 2022. gada 13. līdz 15. jūnijam Latvijā notika Eiropas Moderno valodu centra (EMVC) RELANG projekta "Alternatīvas, nepārtrauktas vērtēšanas metodes saskaņā ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm (EKP) un to pavadošo sējumu valodas apguvei” seminārs, kurš tapa sadarbībā ar Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju (LAVSA) un ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Semināru vadīja EMVC eksperti José Noijons (Nīderlande) un Gábor Szábo (Ungārija), un tajā aktīvi piedalījās 24 projekta dalībnieki, kas lielākoties ir skolotāji - tālākizglītotāji un valodu metodisko jomu koordinatori no Latvijas.

Šobrīd Latvijā notiek pārmaiņas izglītības sistēmā un tiek ieviesta jaunā kompetenču pieejā balstīta mācību programma, kurā uzsvars tiek likts uz kompetenču pieejā balstīta mācību satura un caurviju prasmju ieviešanu. Tāpēc semināra galvenais mērķis bija veicināt dalībnieku informētību un izpratni par alternatīvām un nepārtrauktām vērtēšanas metodēm, piemērotākajiem to ieviešanas veidiem un to, kā vērtēšanu saskaņot ar Eiropas kopīgām pamatnostādnēm (EKP) un to pavadošo sējumu valodas apguvei.

Pasākuma dalībnieki atzina, ka EMVC seminārs bija ļoti lietderīgs, un visi dalībnieki augstu novērtēja un uzteica semināra pozitīvo vidi un EMVC ekspertu izcilo profesionalitāti. Kursa saturs veicināja grupu diskusijas un palīdzēja skolotājiem labāk izprast, kā izstrādāt atbilstošus uzdevumus un vērtēšanas skalas.

Projekta aktivitātes rosināja skolotājus izveidot sadarbības tīklu, un skolotāji piedalīsies turpmākajos semināros, jo tika izstrādāts materiālu kopums par alternatīvām un nepārtrauktām vērtēšanas metodēm, ko varētu pielāgot svešvalodu skolotāju vajadzībām, un tas tiks prezentēts Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas 30. jubilejas konferencē 2022. gada 17.-18. augustā.