Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas izglītības ministriju rosināta iniciatīva, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos un  rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē,  pieņemt dažādo un veicināt demokrātisku skolas kultūru, kā arī veicinātu reģionālo sadarbību un apmainītos ar pieredzi.  Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu vienā no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas Vasaras akadēmija notiks Igaunijā un to organizē Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija, Igaunijas Cilvēktiesību institūts sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru (Norvēģija).
4.Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All notiks trīs posmos:

 1. Sagatavošanās posms.
  No 2018.gada maija līdz jūnijam skolu komandas mentora vadībā novērtēs, cik demokrātiska šobrīd ir skolas vide, kādi pasākumi jau tiek īstenoti un  kurās jomās būtu nepieciešami uzlabojumi.
 2. Klātienes mācības.
  Mācības skolu komandām no Baltijas valstīm notiks Igaunijā no 2018.gada 28.jūnijam līdz 1.jūlijam. Mācību laikā dalībnieki pilnveidos zināšanas par iekļaujošas un demokrātiskas skolas vides veidošanu un strādās pie savai skolai aktuāliem projektiem.
  Informācija par norises vietu un detalizēta programma tiks izziņota atsevišķi.  
 3. Pārmaiņu ieviešana un gala ziņojuma izveide.
  No 2018.gada septembra līdz 2019.gada maijam ar programmas mentora un Eiropas Vergelanda centra ekspertu atbalstu skolas strādās pie plānoto pasākumu ieviešanas. Dalība programmā noslēdzas maijā, kad skolu komandas sagatavos gala ziņojumu un saņems sertifikātu.

Dalība Vasaras akadēmijā.
No katras valsts akadēmijā varēs piedalīties 4 skolu komandas. 
Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem: 1 administrācijas pārstāvim (direktoram/direktora vietniekam), 1 pedagogam un 1 sabiedriski aktīvam audzēknim (ieteicamais vecums 16+ gadi) vai skolas sadarbības partnerim no vietējās kopienas, piemēram NVO.
Klātienes mācības Vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda.
Dalībnieku ceļa izdevumus no dzīves vietas līdz mācību norises vietai un atpakaļ sedz LR Izglītības un zinātnes ministrija. Uzturēšanās un ēdināšanas izdevumus Igaunijā sedz pasākuma organizatori.
Pieteikuma anketa jāaizpilda angļu valodā un jānosūta elektroniski līdz 10.martam uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv
Pirms anketas aizpildīšanas, lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju.
Papildu informācija: aina.spaca@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961
>> Pieteikuma anketa (angļu valodā) [DOC]
>> Pasākuma organizatoru sagatavota informācija (angļu valodā)