Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas izglītības ministriju rosināta programma, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos un  rastu atbildes uz jautājumiem - kā dzīvot un mācīties multikulturālā vidē,  pieņemt dažādo un veicināt demokrātisku skolas kultūru, kā arī veicinātu reģionālo sadarbību un apmainītos ar pieredzi.  
Baltijas Vasaras akadēmija pēc rotācijas principa notiek katru gadu vienā no Baltijas valstīm. Šogad Baltijas Vasaras akadēmija notiks Lietuvā un to organizē Lietuvas Izglītības, zinātnes un sporta ministrija, Lietuvas izglītības attīstības centrs sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelanda centru (Norvēģija).
5. Baltijas Vasaras akadēmija notiks trīs posmos:

 1. Sagatavošanās posms
  No 2019.gada maija līdz jūnijam skolu komandas novērtēs, cik demokrātiska šobrīd ir skolas vide, kādi pasākumi jau tiek īstenoti un  kurās jomās būtu nepieciešami uzlabojumi.
 2. Klātienes mācības
  Mācības skolu komandām no Baltijas valstīm notiks Lietuvā no 2019.gada 28.jūnija līdz 2.jūlijam. Mācību laikā dalībnieki pilnveidos zināšanas par iekļaujošas un demokrātiskas skolas vides veidošanu un strādās pie savas skolas aktivitāšu plāna.
  Informācija par norises vietu un detalizēta programma tiks izziņota atsevišķi.
 3. Pārmaiņu ieviešana un gala ziņojuma izveide
  No 2019.gada septembra līdz 2020.gada aprīlim, ar programmas mentora atbalstu, skolas strādās pie plānoto pasākumu ieviešanas. Dalība programmā noslēdzas maijā, kad skolu komandas sagatavo gala ziņojumu un saņem sertifikātu.

Dalība Vasaras akadēmijā.
No katras valsts akadēmijā piedalīsies 4 skolu komandas.
Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem: 1 administrācijas pārstāvim (direktoram/direktora vietniekam), 1 pedagogam un 1 sabiedriski aktīvam audzēknim (ieteicamais vecums 14+ gadi) vai skolas sadarbības partnerim no vietējās kopienas – skolēnu vecāki, pašvaldības pārstāvji, NVO. Klātienes mācības Vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda.
>> Lasīt vairāk (angļu valodā)
>> Pieteikuma anketa (angļu valodā)