Preses relīzes

VISC šodien, 26.jūnijā, izsniedza 1681 vispārējās pamatizglītības sertifikātus izglītības iestāžu skolēniem mazākumtautību izglītības programmās, kuri šogad kārtoja centralizētos eksāmenus latviešu valodā. 12.klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri kārtoja noslēguma pārbaudījumus pamattermiņā, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, sertifikātus izsniegs 24.jūlijā. Skolēniem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 30.jūlijā.