Ilustratīvs attēls

Šajā mācību gadā izvēles eksāmenu kārtošana nebija obligāta – vispārējo vidējo izglītību skolēni varēja iegūt, nokārtojot trīs obligātos centralizētos eksāmenus: svešvalodas, latviešu valodas un matemātikas eksāmenu.

Šodien, 27. maijā, eksāmenu fizikā kārto 838 skolēni, 30.maijā vēl notiks centralizētais eksāmens bioloģijā, to izvēlējušies kārtot 1250 skolēni.

Pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas skolēniem vēl būs iespēja kārtot arī skolas organizētos pārbaudījumus, savukārt, sākot ar 9.jūniju, eksāmenus papildu termiņā kārtos tie skolēni, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējas ierasties uz eksāmenu kārtošanu pamattermiņā. 

Ņemot vērā 2021./2022. mācību gada valsts pārbaudījumu norises laikus, sertifikātus par pamatizglītības iegūšanu skolēniem izsniegs 14. jūnijā. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātus skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri centralizētos eksāmenus kārto pamattermiņā, plānots izsniegt 2022.gada 29.jūnijā. Skolēniem, kuri kaut vienu centralizēto eksāmenu kārtos papildu termiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots  izsniegt 2022. gada 5. jūlijā.