Droši eksāmeni

Šajā mācību gadā izvēles eksāmenu kārtošana nebija obligāta – vispārējo vidējo izglītību skolēni varēja iegūt, nokārtojot trīs obligātos centralizētos eksāmenus: svešvalodas, latviešu valodas un matemātikas eksāmenu. 

Šodien, 24. maijā, eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē izvēlējušies kārtot 1526 skolēni, 26. maijā notiks centralizētais eksāmens ķīmijā, to kārtos 717 skolēni, savukārt 28. maijā būs centralizētais eksāmens fizikā, kuru kārtot izvēlējušies 951 skolēni. Pēdējo centralizēto eksāmenu bioloģijā, kas notiks 1.jūnijā, pieteikušies kārtot 1431 skolēni. 

Šogad tika atcelti valsts pārbaudījumi 9. klašu skolēniem, vienīgais izņēmums bija latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās. To  pagājušajā nedēļā izvēlējās kārtot 1765 skolēni. Obligātos eksāmenus, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopumā kārtoja ap 15 000 skolēnu. 

Pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas skolēniem vēl būs iespēja kārtot arī skolas organizētos pārbaudījumus, savukārt jūnijā eksāmenus papildu termiņā kārtos tie skolēni, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējas ierasties uz eksāmenu kārtošanu pamattermiņā.  

Ņemot vērā 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu norises laikus, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri centralizētos eksāmenus kārto pamattermiņā, plānots izsniegt 2021. gada 30. jūnijā Skolēniem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots  izsniegt 2021. gada 6.jūlijā.