RUDENS_BRIVDIENAS

No 19. līdz 23. oktobrim vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas skolēni dodas rudens brīvdienās. 

Pēc brīvdienām, no 26.oktobra līdz 30.oktobrim, izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti, savukārt 1.līdz 6. klašu skolēni mācības turpinās klātienē. To paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, lai mazinātu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs.

Nākamās skolēnu brīvdienas gaidāmas 2020. gada 21. decembrī, kad visā Latvijā noslēgsies mācību gada pirmais semestris, kas ilgst no 2020. gada 1. septembra līdz 2010. gada 21. decembrim.  

 

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klases un 10. – 11. klases skolēniem.