Š.g. 18.aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika atlases konkurss skolēnu dalībai starptautiskajos zinātniskajos konkursos trīs zinātņu nozaru grupās: Dabaszinātnes, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Medicīna un veselības zinātnes. Atlases konkursa vērtēšanas komisija pavisam izvērtēja 16 darbus, no kuriem 10 darbi tika izvirzīti uz četriem dažādiem starptautiskajiem konkursiem.