Eksāmeni

21.maijā notiek centralizētais eksāmens 12.kl. latviešu valodā, bet 24.maijā notiks centralizētais eksāmens 12.kl. matemātikā.
Šos eksāmenus kārto vislielākais skolēnu skaits. Kopumā tie ir vairāk nekā 16 000 skolēnu, kas ir teju par 1500 eksāmenu kārtotājiem vairāk nekā pērn.
Novēlam skolēniem sekmīgu eksāmenu sesijas laiku!
Par pārkāpumiem eksāmenu norisē lūdzam informēt VISC (e-pasts: eksameni@visc.gov.lv).
Vairāk informācijas VISC tīmekļa vietnē – https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/2018_2019.shtml .