Mācību priekšmetu olimpiādes

No 7. līdz 15. jūlijam Telavivā, Izraēlā norisinājās 50. starptautiskā fizikas olimpiāde, kurā Latvijas skolnieki demonstrēja augstu sniegumu, izcīnot četras medaļas un vienu atzinības rakstu. 50. starptautiskajā olimpiādē par godalgām cīnījās 360 dalībnieki no 78 valstīm. Visas piecas vietas izlases sastāvā šogad pārstāvēja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieki - Jānis Hūns izcīnīja sudraba medaļu, bronzas godalgas ieguva Vilhelms Cinis, Rolands Lopatko un Ingvars Vitenburgs, bet Kristers Knipšis ieguva atzinības rakstu. Kā skolēnu pavadošie mentori un starptautiskās žūrijas locekļi līdzi brauca Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes mācībspēki – pieredzējušais izlases līderis profesors Vjačeslavs Kaščejevs un docents Ģirts Barinovs. Tāpat šogad komandai līdzi brauca arī novērotājs – LU Cietvielu fizikas institūta inženieris Dāvis Zavickis, kurš piedalījās izlases sagatavošanā.
Skolēnus dalībai starptautiskajā olimpiādē gatavoja Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes doktoranti, mācībspēki un bijušie olimpiāžu laureāti, aktīvi iesaistoties darbā ar talantīgajiem skolēniem regulārās treniņnodarbībās. Fizikas olimpiādē skolēnu zināšanas un radošā domāšana tiek pārbaudīta divās piecu stundu garās kārtās – eksperimentālajā un teorētiskajā, kas notiek atšķirīgās dienās. Eksperimentālajā kārtā tika pārbaudīts skolēnu radošums, ieviešot augstas precizitātes mērījumu metodes, kā arī prasmes saskatīt un iegūt fizikālu parādību galvenos raksturlielumus. Teorētiskā kārta šogad izcēlās ar īpaši grūtiem un dziļā fizikas izpratnē balstītiem uzdevumiem, pētot mikroviļņu krāsns darbības pamatprincipus, kā arī analizējot termoakustiskā dzinēja darbībai nepieciešamos kritērijus un iegūstamo lietderību, skarot ļoti plašu fizikas tēmu klāstu un pārbaudot skolēnu prāta veiklību izmantojot uzkrāto matemātisko arsenālu.
Ar dalību starptautiskajā fizikas olimpiādē un desmitgades augstākajiem rezultātiem noslēdzas Valsts izglītības satura centra un tā partneru – Latvijas Universitātes, AS Latvenergo un citu zinātnisko un uzņēmumu – īstenotais Fizikas gads, kura ietvaros pēc 17 gadu pārtraukuma arī Latvijai bija iespēja organizēt 3.Eiropas fizikas olimpiādi un piedāvāt skolēniem plašas iespējas iepazīt fizikas mācību priekšmetu arī noformālās izglītības pasākumu veidā.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā fizikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) un AS Latvenergo.