Mācību gads
Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konference

Lai nodrošinātu sekmīgu izglītības procesa norisi jaunajā mācību gadā, ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī sagatavoti dažādi ieteikumi piesardzības pasākumu un izglītības procesa īstenošanai. Visa informācija par jauno mācību gadu ir pieejama IZM tīmekļvietnes īpaši izveidotā sadaļā „Par 2020./2021. mācību gadu”.

Konferencē tiks sniegta plašāka informācija par ieteikumiem mācību procesa organizācijai vispārējā un vidējā profesionālajā izglītībā apstākļos, kad nākas īstenot dažādus pasākumus Covid-19 ierobežošanai. Uzmanība tiks veltīta arī jaunajai kompetenču pieejai mācību saturā, kuru sāk īstenot no 2020. gada 1. septembra vispārizglītojošo skolu 1., 4., 7. un 10. klasēs un profesionālo izglītības iestāžu pirmajos kursos.


Lasīt vairāk IZM vietnē