Skolotāju diena

Latvijā oktobra pirmajā svētdienā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Tāpēc mēs sakām lielu un skaļu – paldies.

  • Par iegūtajām zināšanām un prasmēm
  • Par atbalstu un rūpēm
  • Par drošības sajūtu un pārliecību
  • Par nākotni, kas iespējama
  • Par visu, kas ir un arī to, kas vēl tikai būs

 Lai šīs nedēļas nogale prieka un bērnu smieklu piepildīta!