InClass

Jaunākie tehnoloģiju sasniegumi paver skolēniem iespējas uzturēt sociālo saikni ar klasesbiedriem, ja slimības vai kādu citu iemeslu dēļ nav iespējams klātienē apmeklēt mācību iestādi. Teleklātbūtnes roboti ir viens no risinājumiem, kas ļauj skolēniem veiksmīgāk sekot mācību procesam un arī atvieglo atgriešanos skolas vidē.

Šī mācību gada noslēgumā Valsts izglītības satura centra īstenotā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Teleklātbūtnes roboti mācību stundā - InClass” (InClass - Using Telepresence Robots in the Classroom) ietvaros privātajā vidusskolā “Patnis” 10. klasē mācību stundās darbojas arī teleklātbūtnes robots, lai palīdzētu skolēnam, kurš mācās attālināti, nodrošināt klātesamību mācību stundās. Šobrīd skolēns atrodas Spānijā treniņnometnē, bet ar robota starpniecību ir pieslēdzies mācību stundām savā klasē. Skolēns robota ekrānā var vērot stundā notiekošo, klausīties, piedalīties diskusijās, sekot līdzi vielas izklāstam un pat pārvietoties pa klasi, vadot robotu ar datorprogrammu, kā arī starpbrīžos sarunāties ar klasesbiedriem un tādejādi pilnvērtīgi iekļauties skolas ikdienā.

Skolas direktore Agnese Putele uzskata, ka straujas tehnoloģiju attīstības laikā skolai ir svarīgi būt proaktīvai. Digitalizācija, tehnoloģiju izmantošana, lai padarītu mācību procesu interaktīvu, jau šobrīd ir ikdiena vairumā skolu. Daudz un dažādas platformas sniedz iespēju padarīt mācību procesu interesantāku, jauniešiem viegli pieejamu un saprotamu, jo viedierīces ir galvenais jauniešu komunikācijas veids. Izmantojot teleklātbūtnes robotu, ieguvēji ir visi – gan skolēns, kurš atrodas prombūtnē un var kopā ar klasesbiedriem apgūt mācību vielu, gan skolotājs, kuram nav jāvelta papildu laiks individuālām konsultācijām. Tehnoloģiju inovācijas ienāk skolā un ir gudri un tālredzīgi tās pieņemt un izmantot.

Projekta InClass mērķis ir uzlabot skolēnu, kuriem dažādu iemeslu dēļ nākas mācīties attālināti, veiksmīgāku iekļaušanos mācību procesā, kā arī veicināt starpkultūru pieredzes apmaiņu un svešvalodu apguvi, izmantojot klātesamības robotus. Piemēram, Dānijā, kas ir projekta vadošais partneris, teleklātbūtnes robotu izmantošana mācību procesā ir kļuvusi par ikdienu, savukārt Latvijas skolās šāda tehnoloģija tiek izmēģināta pirmo reizi.

Projekta ietvaros tiek veikts arī pētījums par teleklātbūtnes robotu izmantošanas efektivitāti mācību procesā, lai iepazīstinātu skolu vadītājus un pedagogus ar pierādījumos balstītiem ieteikumiem teleklātbūtnes robotu izmantošanai.

Projektā piedalās partneri no Latvijas, Dānijas, Vācijas, Itālijas, Rumānijas un Kipras. Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit