Speciālā izglītība
Speciālās izglītības seminārs

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Babītes vidusskolu šī gada 23. novembrī pl.14.00 organizē tiešsaistes semināru “Atbalsts skolēniem ar daudzveidīgām vajadzībām”.

Tiešsaistes seminārā Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga sniegs izglītojošu ceļojumu par izglītības iestādes atbalsta personāla darbības modeli, sadarbību, iespējamiem risinājumiem pēkšņās, iepriekš neparedzamās un ārkārtējās (krīzes) situācijās ikdienas mācību darba apstākļos.

Babītes vidusskolas speciālais pedagogs Olga Buša un speciālās izglītības skolotāja Dace Lapiņa dalīsies pieredzē par atbalsta personāla darbības modeli, atbalsta pasākumu veidošanu, soļiem un to pielāgošanu. Sociālā pedagoģe Līga Rutule aktualizēs darba daudzveidīgās metodes, un virtuālā rīka “SOS poga” nozīmi mācību ikdienas darbā skolēniem ar psiholoģiskām, uzvedības un/vai medicīniska rakstura grūtībām. Semināra nobeigumā sertificēta fizioterapeite Kristīne Dzenava pastāstīs par savu lomu un izaicinājumiem atbalsta personāla sastāvā.

Aicinām seminārā piedalīties skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus. Tiešsaistes semināra noslēgumā skolas atbalsta komanda atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem.