Speciālā izglītība
Tiešsaistes seminārs

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādi “Minka” 21. septembrī plkst.14.00 organizē tiešsaistes semināru "Digitālie mācību rīki un materiāli: izmantošanas iespējas speciālajā un iekļaujošajā izglītībā". 

Latvijas Logopēdu asociācijas valdes locekle un Montesori pedagoģe ar pirmsskolas un sākumskolas pedagoga pieredzi, logopēde/speciālās izglītības skolotāja Dagnija Ivanova pastāstīs par jēgpilnas digitālo rīku un materiālu izmantošanu skolotāja un atbalsta speciālistu ikdienas darbā. D.Ivanova dalīsies pieredzē, kā atrast un izmantot noderīgus digitālus mācību materiālus Latvijas un ārvalstu platformās. Lektore arī demonstrēsiespējamos digitālos risinājumus, kurus varētu ieviest mācību procesā.

Aicinām seminārā piedalīties pirmsskolas izglītības skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus. Tiešsaistes semināra noslēgumā lektore atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem.

Tiešsaistes semināru būs iespējams skatīties Valsts izglītības satura centra Facebook lapā.