Sminārs ekonomikas skolotājiem

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) 2020.gada 6.novembrī rīko semināru “Starptautiskās tirdzniecības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas/rakstīšanas kontekstā”  ekonomikas skolotājiem un skolēniem.

Seminārs notiks:

  • Skolotājiem - no plkst. 12.00 līdz 16.45 Zoom platformā;
  • Skolēniem – no plkst. 13.00 līdz 15.50 Zoom platformā.

Linki tiešsaistes semināram būs nosūtīti katram dalībniekam uz e-pastu no 3. līdz 4.novembrim.

Reģistrācija semināram notiks elektroniski līdz 2020.gada 2.novembrim, izmantojot saiti: https://www.bvef.lu.lv/gribu-studet-bvef/skoleniem/seminari/

1) Semināra “Starptautiskās tirdzniecības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” programma skolotājiem:

12.00 – 14.15 Starptautiskās tirdzniecības aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Ekonomikas nodaļas vadītājs, profesors, Dr.oec. Jānis Priede);

14.30 – 16.45 LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, M.oec. Līga Leitāne).

 

2) SemināraStarptautiskās tirdzniecības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā” programma skolēniem:

13.00 – 14.20 LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD rakstīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, M.oec. Līga Leitāne);

14.30 – 15.50 Starptautiskās tirdzniecības aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Ekonomikas nodaļas vadītājs, profesors, Dr.oec. Jānis Priede).

Semināra programma

Atbildīgā persona: J.Šalkovska (e-pasts: jelena.salkovska@lu.lv, mob.tel. 29615933)