Sabiedrības līdzdalība
Ievads medijpratiba

9. decembrī no plkst. 14.00 līdz 16.15 aicinām piedalīties tiešsaistes seminārā “Ievads medijpratībā”. Seminārs norisināsies MS Teams platformā. Lektore Guna Spurava, Tamperes Universitāte, pētniece un lektore digitālās pratības un mediju izglītības jomā.

Par dalību seminārā tiks izsniegti apliecinājumi.

Reģistrēšanās semināram tiešsaistē 

 • Reģistrācija līdz 7. decembrim, pēc reģistrācijas noslēguma dalībniekiem tiks atsūtīta saite un instrukcijas MS Teams lietošanai.

Semināra aplūkotās tēmas

 • Izpratne par medijpratību, medijpratības aktualitāte
 • Tradicionālo un digitālo mediju darbības un biznesa pamatprincipi
 • Mediju lietojums un medijpratība kā dzīves meistarības un dzīves kvalitātes nosacījums
 • Mediju satura  un reklāmu kritiskā analīze
 • Realitātes konstruēšana tradicionālo un digitālo mediju saturā un reklāmā. Nepieciešamība kritiski analizēt mediju saturu un reklāmas.
 • Medijpratība sociālo mediju un dažādu digitālo platformu lietojumā
 • Digitālo mediju platformu (“Facebook”, “Instagram” “Youtube”, “Google”, “Netflix”, “Spotify”, “Draugiem.lv” u. c.) biznesa modeļi.
 • Uz algoritmiem un mākslīgo intelektu balstītu risinājumu izmantošana sociālajos medijos. Informācijas personalizēšana, tematiski un emocionāli personalizēta satura piegāde sociālo mediju lietotājam.  “Facebook”, “Instagram”, “Youtube” algoritmi un to ietekme uz lietotāju informācijas plūsmu. Lietotāju ierobežotās iespējas izprast sociālo mediju algoritmus un mērķtiecīgi navigēt savu informācijas plūsmu. “Cambridge Analytica – Facebook” gadījuma analīze.
 • Datu piederības un privātuma aspekti digitālā vidē, sociālo mediju lietojumā. Indivīda drošumspēja digitālā vidē. Galvenie riski, to apzināšanās un novēršana.
 • Jauno satura radītāju “Influenceru”, “jūtūberu”, blogeru un vlogeru fenomens, to ietekme uz auditoriju, īpaši bērnu, pusaudžu un jauniešu mērķa grupām.

 

Organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija