Speciālā izglītība
Tiešsaistes seminārs

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa šī gada 13. aprīlī plkst. 14.00 organizē tiešsaistes semināru "Individuālais uzvedības korekcijas plāns”.

Tiešsaistes seminārā VISC Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vecākā eksperte Ilze Ābelniece sniegs izglītojošu informāciju par sadarbību ar vecākiem, kolēģiem, izglītības iestādes vadību un palīdzības koordinēšanu veidojot individuālo uzvedības korekcijas un krīzes situācijas plānu. Izglītības likuma 58.pants nosaka vecāku pienākumu informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā. Ja izglītības iestādē ir informācija par izglītojamā būtiskām veselības problēmām, kas dažkārt ietver arī uzvedības problēmas, izglītības iestādei sadarbībā ar vecāku, izglītības iestādes medicīnas personālu tiek ieteikts sagatavot arī krīzes situāciju plānu vai to kā sadaļu iekļaut uzvedības korekcijas plānā. Uzvedības korekcijas plāns nepieciešams:

  • lai atbalstītu izglītojamos;
  • palīdzētu attīstīt saskarsmes prasmes;
  • celtu viņu pašvērtējuma līmeni un pašcieņu;
  • lai attīstītu spēju sadarboties grupā;
  • pilnveidotu dzīves prasmes, kuras ļauj saredzēt un attīstīt pozitīvu pasaules skatījumu.