Speciālā izglītība
Speciālās izglītības seminārs-29.09

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 29.septembrī pl.14.00 organizē tiešsaistes semināru “Izglītības iestādes un ģimenes pozitīva sadarbība”.

Šajā seminārā sertificēta psiholoģe Kristīne Putniņa pastāstīs par savstarpēju pieaugušo prasmi sadarboties, lai bērni, īpaši ar speciālām vajadzībām un mācīšanās traucējumiem, izglītības iestādē saņemtu nepieciešamo atbalstu, kas var ietekmēt bērna kopējos mācību sasniegumus, sociāli emocionālo veselību un uzvedību. Būtiski ir sadarboties visām bērna audzināšanā un izglītošanā iesaistītajām pusēm t.i., pedagogiem, vecākiem un iestādes atbalsta personālam. Saskarsmes procesi ir daudzveidīgi, tādēļ liela nozīme ir konstruktīvai konfliktu risināšanai, attiecībām un saturam.

  • Tiešsaistes semināra laikā klausītāji varēs uzdot jautājumus, uz kuriem atbildēsim pēc prezentācijas.
  • Tiešraide būs skatāma Valsts izglītības satura centra Facebook lapā: https://fb.me/e/NLwI6hlc 

Aicinām mūsu tiešsaistes semināru klausīties skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus. Informācija par pieslēgšanos tiešsaistes semināram būs pieejama VISC mājas lapā, kā arī sociālajos tīklos.

Gaidīsim Jūs mūsu tiešsaistes seminārā!