Speciālā izglītība
illustrativs_attels_10062022.jpg

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2022.gada 9.decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.30 Zoom un 15.decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.30 Microsoft Teams organizēs profesionālās kompetences pilnveides seminārus pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem par tēmu “Bērnu un pusaudžu faktisko vajadzību identificēšana, atbalsta pasākumu noteikšana un izvērtēšanas rezultātā iegūtās informācijas apkopošana, lēmuma pieņemšana un programmas un atbalsta pasākumu ievadīšana Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā”. Tiešsaistes semināra dalībnieki noklausīsies klīniskās un izglītības psiholoģes Sandras Ozoliņas lekciju “Izglītojamā vajadzību identificēšana pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes laikā un atbilstošu atbalsta pasākumu noteikšanai kompetenču izglītības kontekstā”, kā arī Dr.iur., Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes docentes Ingas Kudeikinas lekciju “Komisijas lēmuma pieņemšana par izglītojamajiem atbilstošākās programmas un atbalsta pasākumu noteikšanu atbilstoši tiesiskajam regulējumam”, kura specializējusies ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību jomā. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Ilga Prudņikova informēs komisiju vadītājus par veiktajiem atjauninājumiem Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā.

Tiešsaistes semināru noslēgumos VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālistes atbildēs uz semināra dalībnieku jautājumiem.

Noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Semināru ID un parole tiks izsūtīti pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.

Saite reģistrācijai: https://forms.gle/uihuRLFSNFkFCjwk7

Gaidīsim pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājus mūsu tiešsaistes seminārā.

Semināra darba kārtība [PDF]