Speciālā izglītība
Speciālās izglītības seminārs - 29.10

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Tornīši ” šī gada 29. oktobrī pl.14.00 organizē tiešsaistes semināru "Rīcības soļi atbalsta pasākumu noteikšanai un nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādē. Ar ko sākt?"

Bērnu speciālo vajadzību izvērtēšanas mērķis ir novērot pedagoģiskajā procesā katra bērna spējas un vajadzības, agrīni izvērtēt bērnu individuālās īpatnības, prasmes, uzvedību, lai sniegtu savlaicīgu atbalstu mācību saturā un iepazīstinātu bērna vecākus ar turpmāko darbību.

Šī mācību gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.453 “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs” (noteikumi un izvērtēšanas veidlapas paraugs).

Šie noteikumi nosaka, ka izglītojamiem, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu, veic speciālo vajadzību izvērtēšanu, aizpildot speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapu, lai noteiktu, vai izglītojamajam nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā jeb plašāka speciālo vajadzību izvērtēšana.

Siguldas novada pašvaldības Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši” skolotāji un atbalsta komandas speciālisti dalīsies pieredzē par agrīna atbalsta sniegšanas un sadarbības iespējām, to nozīmi bērna vispārējā attīstībā un turpmākajās skolas gaitās.

Tiešsaistes seminārā piedalīsies:

  • Indra Podziņa pirmsskolas izglītības iestādes “Tornīši ” vadītāja
  • Liene Pusle pirmsskolas izglītības skolotāja
  • Sanita Plešauniece pirmsskolas izglītības skolotāja
  • Anita Cibuļska pirmsskolas izglītības skolotāja logopēde
  • Vivita Batānova pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece izglītības jautājumos, skolotāja logopēde

            Aicinām tiešsaistes seminārā piedalīties pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus, atbalsta personāla speciālistus, kā arī citus interesentus. Informācija par pieslēgšanos tiešsaistes semināram būs pieejama VISC tīmekļa vietnē, kā arī sociālajos tīklos.

 

  • Prezentācija no tiešsaistes semināra: 
  • Tiešsaistes semināra ieraksts skatāms Valsts izglītības satura centra Facebook lapā 

 

Gaidīsim Jūs mūsu tiešsaistes seminārā!