Citi jaunumi
Tikai kopā mēs varam būt Latvijai

Latvijas, arī Valsts izglītības satura centra galvenā vērtība ir cilvēks. Ikviens VISC darbinieks, lielu un mazu skolu skolotājs, skolēns, skolas direktors, darbinieks, vecāki un aizbildņi, sadarbības partneri un darba grupu dalībnieki, eksperti un projektu īstenotāji, pašvaldību pārstāvji un citi izglītības darbinieki, bez kuru darba nebūtu iespējama pārmaiņu īstenošana dzīvē,  kā arī neizpildāmi būtu izaicinājumi, kas saistīti ar izglītības procesa norisi ārkārtējās situācijas laikā.

Vārdu TIKAI mēs ikdienā lietojam, lai uzsvērtu kāda cita vārda nozīmi. Tas ir vārds, kuram šķietamu vērtību var dot tikai tā turpinājums. Tas var to vājināt vai stiprināt.  Kāda būs mūsu nākamā izvēle, paliek katra paša ziņā, tomēr šis, tik ļoti jaunā un nezināmā laiks, var palīdzēt saskatīt tās iespējas, ko līdz šim it kā zinājām, tikai nespējām līdz galam aptvert.

Kopā mēs varam būt atbildīgi un uz panākumiem vērsti. Kopā mēs varam veidot stabilus pamatus cieņpilnām savstarpējām attiecībām, līdzatbildībai un pārliecībai par to, ka vislielākais spēks slēpjas mūsu sadarbībā.

Pirms 102 gadiem Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts, kuras brīvība netika izcīnīta nedz vienas stundas, nedz dienas laikā. Tas nebija viena cilvēka darbs. Tas prasīja daudz vairāk - gribas, darba, laika un pacietības. Lai gan nevienam no mums nav viennozīmīgas atbildes uz jautājumu “Kas mēs bijām līdz šim un, kas būsim rīt?” mēs zinām to, ka katrs nākamais solis dod jaunu iespēju paskatīties apkārt un ieraudzīt tās iespējas, kas dotas.

 

Būsim kopā! 

Šodien un rīt.

Būsim kopā Latvijai!