Peldēt droši

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību “Peldēt droši” aicina vispārizglītojošo skolu sporta pedagogus piedalīties valsts finansētajos 16 stundu kursos sporta pedagogiem “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā – peldēšana”. Kursi klātienē norisināsies Daugavpilī, Limbažos, Ventspilī un Rīgā drošajā – zaļajā zonā personām ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu (QR kodu). Pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikumu vietnē www.peldet.lv.

Divu dienu mācībās, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, skolotāji piedalīsies gan teorētiskajās, gan praktiskajās nodarbībās peldbaseinā. Skolotāji paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence drošības jautājumos un kā šādu procesu īstenot praksē mācību priekšmetā Sports un veselība mācību satura modulī Peldēšana; pilnveidos zināšanas par drošību uz/pie ūdens, apgūs prasmes palīdzēt ūdenī nelaimē nonākušajam un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā.

 

Kursu norises vietas un laiks:

  • Daugavpilī 14., 15. oktobrī
  • Limbažos 21., 22.  oktobrī
  • Ventspilī 28., 29. oktobrī
  • Rīgā 4., 5. novembrī

* Abās kursu dienās norises laiks no 8.30 līdz 18.00 un notiek arī praktiskās nodarbības peldbaseinā.

 

Vairāk informācijas un Pieteikšanās tiešsaistē vietnē www.peldet.lv.

Uzziņām:

e-pasts: drosi@peldet.lv

tālrunis: 26 343 492