Pedagogu profesionālā pilveide

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk dalībnieku reģistrāciju 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Izglītības pārvaldes loma mācīšanās lietpratībai ieviešanā”

LU SIIC uzsāk pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītāju un/vai izglītības speciālistu  reģistrāciju Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem 12 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursiem Izglītības pārvaldes loma mācīšanās lietpratībai ieviešanā”.

Klātienes kursu nodarbības ir paredzētas 29. septembrī un 29. oktobrī Rīgā,

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra telpās (RIIMC),

Kaņiera ielā 15.  

Kursi paredzēti izglītības pārvalžu vadītājiem un izglītības speciālistiem jaunizveidoto pašvaldību izglītības pārvaldēs.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs:

  • paplašinājis izpratni par datu pratības lomu efektīva mācību procesa veidošanā, efektīvu atbalstu pedagogiem;
  • pilnveidojis kompetenci par skolas komandas efektīvu darbu pārmaiņu ieviešanai, sadarbību ar izglītības iestāžu vadītājiem, jomu koordinatoriem un konsultantiem atbalsta pasākumu veidošanā.

Pieteikšanās kursiem līdz 20.09.2021 (ieskaitot).