Ilustratīvs attēls

Latvijas Kultūras akadēmija uzsāk reģistrāciju Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem 36 stundu kursiem "Teātra un audiovizuālās mākslas prasmju apguve mācību priekšmeta “Teātra māksla” īstenošanai”. Kursu turpinājums teātra mākslas skolotājiem 2.līmenis.

Profesionālās pilnveides programma prioritāri paredzēta pedagogiem, kuri apguvuši profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla” (72 stundas) un kurus pašvaldība un izglītības iestāde deleģējusi teātra mākslas mācību priekšmeta un vidusskolas kursa "Kultūra un māksla I (teātra māksla)" mācīšanai.

  • Plānotais kursu īstenošanas laiks : 2022. gada 22.-25.augusts.
  • Īstenošanas forma – klātienē.
  • Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Vairāk informācijas un pieteikšanās – https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/