Skolēni.

Pirmdien, 6.decembrī, gan klātienē, gan attālināti notiek vācu valodas valsts 52. olimpiādes novada posms 10.-12. klašu izglītojamajiem, kurā piedalās vairāk nekā 300 dalībnieku.

Skolēni, kuri piedalās mācību procesā klātienē, olimpiādē piedalās katrs savā izglītības iestādē, pieslēdzoties olimpiādes vietnei edu.lu. Tomēr, lai veicinātu vienlīdzīgu iespēju dalībai olimpiādē arī karantīnā/pašizolācijā esošajiem skolēniem, šie skolēni piedalās olimpiādē attālināti no mājām ar pieslēgtu monitoringa rīku ProctorEdu. Ar rīka palīdzību tiek monitorēta dalībnieka godīga uzvedība olimpiādes laikā, veikta audio, video un darbvirsmas analīze.

Monitoringa rīks ProcturEdu tiešsaistes olimpiāžu nodrošināšanā pirmo reizi tika izmantots angļu valodas valsts 51. olimpiādes novada posmā un tiks izmantots arī turpmākajās 2021./2022.gada mācību priekšmetu olimpiādēs. Datu pārzinis - Valsts izglītības satura centrs.

Vairāk informācijas par monitoringa rīku ProcturEdu šeit.

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Papildu informācija:

Agnese Vovčenko
Koordinatore mācību olimpiāžu nodrošināšanas jomā
E-pasts: agnese.vovcenko@832.visc.gov.lv
Telefona nr. 22019339

ESF_logo_ansamblis