Mācību priekšmetu olimpiādes

Vācu valodas valsts 47.olimpiādes I kārta notiks 2017. gada 28. janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgā, Raiņa bulvārī 8. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.