Mācību priekšmetu olimpiādes

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2017.gada 24.februārī notika vācu valodas valsts 47.olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 344 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 71 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"