Ilustratīvs attēls. Zinātniskās pētniecības darbbība

Otrdien, 20. februārī Ministru kabinets apstiprinājis informatīvo ziņojumu, piešķirot finansējumu vairāk nekā 900 tūkstošu eiro apmērā mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences organizēšanai 2024. gadā. Mācību priekšmetu olimpiādēm un skolēnu zinātniski pētnieciskajai darbībai ir būtiska nozīme, motivējot skolēnus izaugsmei un izcilības attīstībai. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt ar olimpiādēm un zinātnisko pētniecību saistīto norišu nepārtrauktību.

Novadu, valsts un atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu norise plānota laikā no janvāra līdz aprīlim, bet no aprīļa sāksies Latvijas dalība starptautiskajās olimpiādēs. Savukārt Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference noritēs 2024. gada pirmajā pusē ar mērķi veicināt skolēnu talantu attīstību un padziļināt zināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iesaistot viņus tiešā pētījumu izstrādē un attīstot patstāvīgas zinātniski pētnieciskas darbības prasmi. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference noritēs trīs posmos (skolas, pilsētas vai novada posms – līdz 2024. gada 20. februārim, reģionālā konference – 26. aprīlī, valsts posms – 22. maijā).

Iepriekš mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenču norise tika finansēta no Eiropas Savienības (ES) 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekta “Atbalsts izcilībai”. 2023. gada beigās projekts noslēdzās, un turpmāka mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbības finansēšana plānota Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajā ES Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2.3. pasākuma "Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai" projektā, kuru īstenos Valsts izglītības satura centrs. Projektā paredzēts turpināt īstenot mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskās pētniecības konferences līdzšinējā apjomā, kā arī nodrošināt talantīgo skolēnu iespējas attīstīt savas kompetences, sagatavojoties dalībai reģionālos, valsts un starptautiskos pasākumos.

Lai līdz projekta īstenošanas sākumam piešķirtu mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences organizēšanai 2024. gadā nepieciešamo finansējumu līdz 943 977 EUR apmērā, Ministru kabinets apstiprinājis informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamo finansējumu mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšanai 2024. gadā”.

Ar informatīvo ziņojumu un tā pielikumiem iespējams iepazīties tiesību aktu projektu portālā.