Nometnes
Ilustratīvs attēls

Valdība, 22. maijā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu finansējuma pārdalei, lai 1.8milj. eiro novirzītu Ukrainas nepilngadīgajiem civiliedzīvotājiem dienas un diennakts nometņu organizēšanai.  Atbalsta programmu plānots īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim, iesaistot aptuveni 8000 ukraiņu un latviešu bērnu un jauniešu.

Atbalsta pasākumi tiek organizēti, lai sekmētu bērnu un jauniešu socializēšanos un psihoemocionālās labbūtību, lai būtu iespēja praktizēt latviešu valodas apguvi un lietošanu latviskā vidē. Plānots, ka atbalsta nometnēs kopā darbosies gan latviešu, gan ukraiņu bērni, kas palīdzēs sekmēt latviešu valodas lietošanu, Ukrainas bērnu socializēšanos un integrēšanos ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidos komunikācijas, saskarsmes un sadarbības prasmes daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.


Ņemot vērā 2022. gada pieredzi, kad nometņu organizēšanai piešķirtais finansējums tika izlietots tikai daļēji, secināts, ka tās pašvaldības, kuras nepaspēja vasaras mēnešos apgūt piešķirto finansējumu, un arī tās, kuras to pilnībā apguva, bija gatavas nometnes organizēt rudens brīvdienās, diemžēl tas 2022. gadā nebija iespējams. 2023.gadā, plānojot bērnu nometņu organizēšanas programmu, ir ņemta vērā iepriekšējā gada pieredze, tādējādi ir plānota nometņu organizēšanas iespēja līdz 2023.gada 31. decembrim.

Līdzīgi kā pirms gada, kad nometnes tika organizētas 1. - 12. klašu skolēniem, aicinot nometnēs piedalīties līdzīgā proporcijā dalībniekus no Ukrainas un Latvijas skolēnu vidus, arī šajā gadā nometnēs plānots, ka puse no skolēniem vienā nometnē ir ukraiņu skolēni, otra puse – skolēni no Latvijas. Finansējums viena bērna dalībai dienas nometnē plānots 50 eiro apmērā, diennakts nometnē – 70 eiro.

Jau tuvākajā laikā Valsts izglītības satura centrs (VISC) kopā ar pašvaldībām īstenos plānotos atbalsta pasākumus, gan uzrunājot pedagogus un nometņu organizatorus, gan piesaistot bērnus un jauniešus, kuriem atbalsts ir nepieciešams. 

Bērnu nometnes tiek organizētas, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktās prasības. Nometnēm jābūt reģistrētām un saskaņotām bērnu nometņu datu bāzē www.nometnes.gov.lv, un nometņu vadītājiem jābūt derīgai nometnes vadītāja apliecībai.

Atbalsta programmu īstenos Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, kuras konkursa kārtībā piesaistīs pasākumu īstenotājus. Tie var būt gan valsts un pašvaldības institūcijas un iestādes, gan nevalstiskās organizācijas, augstākās izglītības iestādes, bērnu nometņu organizētāji, kā arī ukraiņu kopienas nevalstiskās organizācijas un organizācijas, kas sniedz atbalstu Ukrainas bēgļiem.

Valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.