Preses relīzes

Lai nodrošinātu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanu un norisi, otrdien, 16.jūlijā, Ministru kabinets (MK) atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu ietvert papildus finansējumu 1 612 091 EUR apmērā 2020.gada valsts budžeta projektā. Nepieciešamais papildu finansējums tiks iekļauts un virzīts izskatīšanai likumprojektā par nākamā gada valsts budžetu. Svētku organizēšanai 2020.gadā, kopumā ir nepieciešami 6 354 235 EUR.
Lai nodrošinātu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanu piešķirtā finansējuma nodrošinājuma līmenim, kāds bija 2015.gadā, ir jāveic sadalījums starp svētku nodrošināšanā iesaistītajām institūcijām, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 458 507 EUR apmērā, lai nodrošinātu transferta pārskaitījumu: Iekšlietu ministrijai – 115 090 EUR apmērā, Veselības ministrijai – 92 487 EUR apmērā, VSIA “Latvijas Televīzija” 241 274 EUR un VSIA “Latvijas Radio” 9 656 EUR).