Eksāmeni

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2019.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2019 [ZIP]
>> Lietotāja rokasgrāmata 2019 [PDF]