Eksāmeni

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2020.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2020 [EXE]
>> Lietotāja rokasgrāmata 2020 [PDF]