Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk - centrs) nosoda Krievijas agresiju un aicina starptautisko sabiedrību solidarizēties ar Ukrainas sabiedrību, tās skolēniem un skolotājiem. Lai nepārprotami stiprinātu vērtību lomu izglītībā un pasākumos, kas saistīti ar talantīgāko skolēnu attīstību un ieguldījumu, Centrs ir pieņēmis lēmumus, kas saistās ar Latvijas skolēnu valsts delegāciju dalības atcelšanu pasākumos, kuri norisinās Krievijā un Baltkrievijā, kā arī pasākumos, kuros nav pieņemti lēmumi par Krievijas delegāciju  izslēgšanu.

Centrs, reaģējot uz notikumiem Ukrainā, kā arī Krievijas un Baltkrievijas lomu tajos, starptautisko olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursu organizatoriem ar Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces aicinājumu lūdza izvērtēt Krievijas un Baltkrievijas skolēnu valsts delegāciju izslēgšanu no starptautiskajām mācību priekšmetu olimpiādēm un starptautiskajiem skolēnu pētniecības darbu konkursiem. Centrs apzinās, ka lēmums 2022. gadā ietekmēs arī Latvijas skolēnus, bet uzskata, ka mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu pētniecības darbu kopienas vērtības virza kopējo sabiedrības attīstību un neuzskata par iespējamu sacensību ar valstīm, kuru agresijas dēļ Ukrainas skolēniem tiek liegtas iespējas šādai dalībai.  

Ņemot vērā apkopoto informāciju, ir pieņemts lēmums atcelt Latvijas valstsvienības dalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konkursos, ja šis pasākums notiek Krievijā, Baltkrievijā vai ir tieši saistīts ar šīm valstīm organizatoriskā līmenī. Šie pasākumi 2022. gadā ir Starptautiskā ekonomikas olimpiāde, Starptautiskā Mendeļejeva olimpiāde un konkurss Step into the future.

Tāpat Latvijas valstsvienību dalība tiek atcelta pasākumos ar Krievijas valsts delegāciju oficiālo pārstāvniecību. Šie pasākumi ir 2022. gadā ir Starptautiskā filozofijas olimpiāde un Milset EXPO.

Centrs informē, ka atcelto pasākumu saraksts var tikt papildināts, jo lēmumu par Krievijas valsts delegāciju statusu šī gada pasākumos vēl nav izvērtējušas vairākas starptautiskās žūrijas komisijas.

Latvijas skolēnu dalība starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konkursos tiks atbalstīta, ja piedalīsies individuāli dalībnieki no Krievijas, pārstāvot tikai sevi, nevis valsti, kā arī pasākumos, kuros piedalīsies Baltkrievijas valsts pārstāvji. Latvijas skolēnu dalība šogad plānota Eiropas fizikas olimpiādē, Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiādē, Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā EUCYS, GENIUS olimpiādē, Baltijas ģeogrāfijas olimpiādē, Starptautiskajā zinātnes un inženierzinātņu izstādē ISEF, Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, Starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē, Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, Starptautiskajā informātikas olimpiādē.

 

Papildu informācija:
Sintija Birule
Valsts izglītības satura centrs
E-pasts: sintija.birule@832.visc.gov.lv