Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija”.
Aicinām ieinteresētus un radošus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu mūsdienu deju lieluzvedumam.