Turpinot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2018.gada 15.oktobrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 13.oktobris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepcija”.
Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu simfonisko orķestru mūzikas koncertam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos