Tiešsaistes ieraksts un prezentācijas

Šī gada 7. martā aicinājām skolēnus un skolotājus pievienoties tiešsaistes informatīvajam semināram “Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā 9. klasei”.

Tiešsaistes semināros vairāk pastāstījām par katru no gaidāmajiem valsts pārbaudes darbiem šajā mācību gadā. 

7. martā semināra iesākumā Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības Pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle pastāstīja par eksāmenu norisi šajā mācību gadā.  Pievērsāmies arī 9. klašu pārbaudījumiem – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodās. Vairāk pastāstījām arī par plānoto diagnosticējošo darbu 9. klašu skolēniem.

 

 

 

 

ĪSIE VIDEO

Galvenais, kas jāzina par 9. klases eksāmeniem 2022./2023. mācību gadā
Skatīt vairāk

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 9. klasei 2022./2023. mācību gads
Skatīt vairāk

Centralizētais eksāmens matemātikā 9. klasei 2022./2023. mācību gads
Skatīt vairāk

Centralizētais eksāmens svešvalodā (angļu, vācu, franču valoda) 9. klasei 2022./2023. mācību gads
Skatīt vairāk

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9. klasei 2022./2023. mācību gads
Skatīt vairāk

PILNS TIEŠSAISTES SEMINĀRA IERAKSTS PAR VALSTS PĀRBAUDES DARBIEM

9. KLASEI 2022./ 2023. MĀCĪBU GADĀ

Tiešsaistes semināra ieraksts