Ilustratīvs attēls

Lai skolēniem un skolotājiem būtu vieglāk sagatavoties šī mācību gada valsts pārbaudes darbiem, ir iespēja iepazīties ar sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem. Metodiskajos materiālos tiek atklāti uzdevumu tipi, kas sagaida pārbaudes darbā,  parādīti skolēnu atbilžu izvērtējuma piemēri, kā arī sniegti noderīgi ieteikumi gatavošanās procesam un norādīti papildus avoti, kas noderēs gatavojoties.

Šobrīd publicēti šādi metodiskie materiāli:

Metodisko materiālu saraksts pakāpeniski tiek papildināts. 

7., 8. un 9. martā tiksimies informatīvajos tiešsaistes semināros par gatavošanos noslēguma pārbaudījumiem 2022./2023. mācību gadā!