Preses relīzes

VISC īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros ir izstrādāts jauns mācību saturs, kas pamata un vidējās izglītības noslēgumā ietvers arī latviešu valodas pārbaudījumu. Par tā saturu un formu tiks diskutēts jaunā satura sabiedriskās apspriešanas gaitā.