Speciālā izglītība
Speciālās izglītības vebinārs - 25.03

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” organizēja vebināru "Individuāla pieeja katram bērnam – vecāku, pedagogu un atbalsta speciālistu sadarbība pirmsskolā”.

Individuālas pieejas mērķis ir ievērot katra bērna spējas un vajadzības, agrīni izvērtēt bērnu individuālās īpatnības, prasmes, savstarpēji sadarbojoties pirmsskolas pedagogiem, vecākiem un bērniem.

Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte ” atbalsta komanda dalīsies pieredzē par agrīna attīstības izvērtējuma nepieciešamību 2–3 gadus veciem bērniem pirmsskolā, sadarbības organizēšanas iespējām, kā arī iepazīstinās ar individuālo izglītības programmas apguves plānu izveidi bērniem.

Vebinārā piedalījās:

  • Lelde Sturme pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja
  • Evita Anča – psiholoģe
  • Ingrīda Pārupe – speciālās izglītības skolotāja
  • Anna Lušņicka – pirmsskolas izglītības skolotāja

Pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" sagatavotā prezentācija [PPTX}

Šī mācību gada 1. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”. Šie noteikumi nosaka bērniem, kuriem nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet kuriem konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības, izglītības iestādes atbalsta speciālisti (izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs), veic attiecīgi pedagoģisko vai psiholoģisko novērtējumu un sniedz atzinumu.

Individuāla pieeja katram bērnam – vecāku, pedagogu un atbalsta speciālistu sadarbība pirmsskolā