Mācību gads Speciālā izglītība
Speciālās izglītības vebinārs - atcelts

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Ogres 1.vidusskolu šī gada 26.janvārī pl.15.00 organizē vebināru “Speciālo vajadzību noteikšanas un  individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanas kārtība izglītības iestādēs”.

Aizvadītā gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām”. Šo noteikumu 7.punkts paredz, ka izglītības iestādes vadītājs apstiprina izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas kārtību, kā arī plāna izstrādes un īstenošanas kārtību, nosakot katras plāna īstenošanā iesaistītās personas pienākumus un atbildību un par plāna īstenošanu atbildīgo pedagogu.

  •  Par savas skolas pieredzi speciālo vajadzību noteikšanā, individuālo izglītības programmas apguves plānu īstenošanā, kā arī atbalsta komandas sadarbību ar pedagogiem pastāstīs Ogres 1.vidusskolas atbalsta komandas vadītāja, izglītības un klīniskā psiholoģe Jolanta Lamstere.  Aicinām vebinārā piedalīties vispārējo izglītības iestāžu skolotājus, kā arī citus interesentus.

Informācija par pieslēgšanos vebināram būs pieejama VISC mājas lapā, kā arī sociālajos tīklos.

Gaidīsim Jūs mūsu vebinārā!