Covid-19 Mācību gads

(pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm, izņemot koledžas un augstskolas)

Izglītības iestāde (turpmāk – Iestāde) nosaka kartību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai.