Mācību priekšmetu olimpiādes

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 26.martā notika vēstures 9.klašu valsts 24.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"