Mācību priekšmetu olimpiādes

2019. gada 19. februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 25. olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2. posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1016 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 67 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"